Tag Archives: údržba

Čistenie a údržba vinylovej podlahy

čistenie a údržba vinylovej podlahy

Veľa ľudí si možno neuvedomuje, že správnou starostlivosťou o svoju podlahu vedia značne predĺžiť jej životnosť. A taktiež naopak, nesprávnou starostlivosťou  o podlahu, jej životnosť skrátia. Na začiatok by som chcel v prvom rade vysvetliť dva pojmy, ktoré mnoho ľudí spája a považujú ich za jedno a to isté. Myslím tým čistenie a údržba podlahy. Čistenie a údržba síce spolu súvisia, ale každé […]